تلفن : 22115449

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان آموزشگاه خود متعجب شوید!

  • به دانشجوهای خود زمان بندی دوره های جدید را اطلاع رسانی کنید
  • با آموزش و اطلاع رسانی به دانشجویان در مورد برنامه ریزی درسی و آموزشی اعتماد آنها را جلب کنید
  • با ثبت اطلاعات تماس گیرندگان با آموزشگاه خود، یک پیامک تشکر از تماس برای ایشان ارسال نموده و اطلاعات آنها را به صورت طبقه بندی شده جمع آوری کنید
  • به صورت اتوماتیک تولد دانش جویان را تبریک گفته و آنها را در روز تولدشان خوشحال کنید.
  • در صورتیکه که کلاسی کنسل شده باشد با یک پیامک در کمتر از یک دقیقه به همه دانشجویان خود اطلاع رسانی کنید، آنها متوجه خواهند شد که چقدر زمان شان برای شما مهم است
  • هزینه های تماس خود با دانشجویان را کاهش دهید (هر پیامک 12 تومان و متوسط هر تماس با موبایل 150 تومان)
  • و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت دانشجویان آموزشگاه شما