تلفن : 22115449

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان کلینک یا مطب خود متعجب شوید!

  • با ارسال پیامک اتوماتیک برای یادآوری وقت معالجه، بیماران خود را از دست نخواهید داد.
  • با آموزش و اطلاع رسانی به بیماران در مورد مسایل روز پزشکی اعتماد آنها را جلب کنید.
  • ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به بیماران در کمتر از یک دقیقه
  • کاهش هزینه های تماس با بیماران (هر پیامک 12 تومان و متوسط هر تماس با موبایل 150 تومان)
  • به صورت اتوماتیک تولد بیماران تان را تبریک بگویید.
  • ارسال پیامک به نام به بیماران برای مراجعه برای ویزیت های دوره ای،
  • و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت بیماران مطب یا کلینک شما