تلفن : 22115449

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان نمایندگی بیمه خود متعجب شوید!

  • به صورت اتوماتیک مشتریانتان را از زمان سر رسید بیمه نامه مطلع نمایید
  • اطلاع رسانی به مشتریان با ارسال پیامک در مورد قوانین و مقررات جدید بیمه
  • ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس بیمه گذار با نمایندگی
  • به صورت اتوماتیک از طریق پیامک قبل از زمان سررسید اقساط بیمه گذار خود را مطلع کنید.
  • در مورد تخفیفات بیمه به مشتریان خود اطلاع رسانی کنید و از آنها بخواهید که دوستان خود را نیز در مورد این تخفیف ها مطلع کنند.
  • اعیاد و مراسم را به کلیه مشتریان خود به صورت پیامک با نام در کمتر از یک دقیقه تبریک یا تسلیت بگویید
  • هزینه های تماس با مشتریانتان را به میزان قابل توجهی کاهش دهید (هر پیامک 12 تومان،متوسط هر تماس با موبایل 150 تومان)
  • و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان نمایندگی بیمه شما