تلفن : 22115449

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان مهدکودک یا مدارس خود متعجب شوید!

  • اطلاعات والدین را در دفترچه تلفن خود ثبت نموده و به صورت هفتگی یا ماهانه پیامکی های آموزشی برای ایشان ارسال نمایید.
  • این امکان را به والدین بدهید که با ارسال یک عدد از وضعیت تحصیلی فرزندان خود مطلع گردند.
  • هزینه های تماس خود با والدین را کاهش دهید(هر پیامک 12 تومان، متوسط هر تماس با موبایل 150 تومان)
  • به صورت اتوماتیک تولد فرزندان را به والدین و خود آنها تبریک بگویید.
  • با یک پیامک از والدین جهت شرکت جلسات اولیا و مربیان دعوت به عمل آورید و این امکان را به آنها بدهید که با ارسال یک عدد، آمادگی خود را برای حضور در جلسات اعلام نمایند.
  • بسته پیامکی خود را به والدین فروخته و یک محل درآمد برای مهدکودک یا مدرسه خود ایجاد نمایید.
  • اخبار و اتفاقات مهم مدرسه را به والدین اطلاع دهید.
  • والدین را از اتفاقات مهم (کنسل شدن یک کلاس، زودتر تعطیل شدن، عدم حضور فرزند و ...) آگاه کنید.
  • و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت والدین فرزندان مدرسه یا مهدکودک شما