تلفن : 22115449

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان کتاب فروشی یا انتشارات خود متعجب شوید!

  • اطلاع رسانی به مشتریان با ارسال پیامک در مورد کتاب های جدید
  • برای کتاب های پر فروش که اکنون موجود نیست یک لیست انتظار درست کرده و در هنگام چاپ کتاب به لیست مورد نظر با پیامک اطلاع رسانی کنید.
  • به صورت اتوماتیک تولد مشتریانتان را به آنها تبریک گفته و در روز تولد و یک هفته بعد از آن به آنها و دوستانشان تخفیف دهید
  • یک کلوپ پیامکی دسته بندی شده از مشتریان خود ایجاد کرده و به آنها اجازه دهید با ارسال یک عدد در کلوپ شما عضو شوند، مثلا با ارسال عدد 1 عضو کلوپ کتاب های تاریخی شوند
  • اعیاد و مراسم را به کلیه مشتریان خود به صورت پیامک با نام در کمتر از یک دقیقه تبریک یا تسلیت بگویید
  • و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان شما