تلفن : 22115449

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان رستوران یا کافی شاپ خود متعجب شوید!

  • مشتریان می توانند با ارسال یک عدد عضو کلوپ پیامکی رستوران یا کافی شاپ شما شوند.
  • با ارسال پیامک به کلوپ مشتریان، منوهای مخصوص خود را به آنها پیشنهاد کنید.
  • به صورت اتوماتیک تولد مشتریانتان را به آنها تبریک گفته و در روز تولد و یک هفته بعد از آن به آنها و دوستانشان تخفیف دهید.
  • این امکان را به مشتریان خود بدهید تا با ارسال یک عدد، منوی ویژه روز را از طریق پیامک دریافت نمایند.
  • از طریق ارسال پیامک تشکر، بابت مراجعه حضوری به مشتریان خود احترام بگذارید و آنها را عضو کلوپ پیامکی رستوران خود کنید.
  • مشتریان می توانند با ارسال یک عدد منو کامل رستوران شما را دریافت نمایند.
  • با ارسال پیامک به نام، جهت تبریک اعیاد و مناسبت ها، مشتریان به یاد شما خواهند افتاد.
  • و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان رستوران و کافی شاپ شما