تلفن : 22115449

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان فروشگاه خود متعجب شوید!

  • یک کلوپ مشتریان تشکیل دهید و این امکان را به مشتریان فروشگاه خود بدهید که با ارسال یک عدد عضو کلوپ فروشگاه شما شوند.
  • پس از خرید مشتری با ثبت اطلاعات ایشان یک پیامک اتوماتیک با عنوان سپاسگذاری از خرید برای ایشان ارسال کنید.
  • اطلاع رسانی به مشتریانی که یکبار از شما خرید کرده اند در مورد محصولات جدید
  • با یک پیامک به نام از مشتریان خود برای تخفیفان های دوره ای فروشگاه دعوت به عمل آورید.
  • با مشخص کردن کالاهای به عنوان تخفیف های ویژه هفته، به مشتریان این امکان را بدهید که با ارسال یک عدد تخفیف های جدید هفتگی فروشگاه شما را دریافت نمایید.
  • به صورت اتوماتیک در روز قبل از تولد مشتریان پیامک تبریکی با این مضمون که به ایشان به مدت یک هفته به خاطر تولدشان تخفیف خواهید داد، ارسال نمایید.
  • و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان فروشگاه شما