تلفن : 22115449

مشتریان تان چقدر برای شما ارزشمند هستند؟
یک دقیقه زمان بگذارید و از کاربردهای پیامک در جهت افزایش رضایت مشتریان آژانس مسافرتی خود متعجب شوید!

  • مشتریان می توانند با ارسال یک عدد عضو کلوپ پیامکی آژانس شما شوند.
  • با ارسال پیامک به کلوپ مشتریان، تورهای لحظه آخر خود را پر کنید.
  • به صورت اتوماتیک تولد مشتریانتان را به آنها تبریک گفته و در روز تولدشان به آنها و دوستانشان تخفیف دهید.
  • مشتریان می توانند با ارسال یک عدد از تمام تورهای هفته جاری شما آگاه شوند.
  • از طریق ارسال پیامک تشکر، بابت مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی به مشتریان خود احترام بگذارید.
  • یک دفترچه تلفن طبقه بندی شده از مشتریان خود براساس علاقمندی آنها به تورهای مختلف ایجاد کنید.
  • مشتریان می توانند با ارسال یک عدد از تورهای ویژه و با تخفیف شما آگاه شوند.
  • با ارسال پیامک به نام، جهت تبریک اعیاد و مناسبت ها، مشتریان به یاد شما خواهند افتاد.
  • و ترکیبی از خلاقیت های شما و امکانات ما برای افزایش رضایت مشتریان آژانس شما